Typologie MBTI® 3 - komunikační styly, stres a seberozvoj

  16 či 20 hodin


Cíle semináře - účastníci:

 1. uvědomí si, jak se v komunikaci projevují, jak působí na ostatní – jak to souvisí s jejich osobnostními preferencemi dle MBTI® (E/I, S/N, T/F, J/P) a v čem mohou vycházet v komunikaci vstříc lidem odlišných preferencí. Odhalí své možnosti rozvoje vzhledem k větší efektivitě v komunikaci.

 2. vyzkouší si činnosti rozvíjející preferované i nepreferované psychické funkce a naplánují si, jak budou posilovat méně rozvinuté funkce.

 3. prozkoumají změny projevů své osobnosti ve stresových situacích - zjistí, jaké jsou jejich energizéry a motivátory, jak se projevuje ve stresu jejich dominantní a inferiorní funkce, jaké jsou u nich spouštěče inferiorní funkce a stresory, a jak se mohou „dostat“ z akutního či chronického stresu tím, že najdou optimální zdroje a řešení.

Program semináře:

1. Komunikace symbolicky (obrázek) – souvislost s aspekty mé vlastní komunikace

 1. Ohlédnutí: dosavadní zkušenosti s typologií MBTI®
  a pohled zpět - obecné zákonitosti typologie MBTI , evokace základních pojmů (psychické funkce Ne, Se, Ni, Si, Te, Fe, Ti, Fi, temperamenty, uvědomění vlastního typu osobnosti).

 2. Komunikace a mé osobnostní preference E/I, S/N, T/F, J/P (introspektivní list, popisy dimenzí osobnosti ve vztahu ke komunikaci a doporučení
  pro komunikaci s odlišnými typy osobnosti).

 3. Cvičení pro rozvoj 8 psychických funkcí Ne, Se, Ni, Si, Te, Fe, Ti, Fi: aktivity rozvíjející jednotlivé psychické funkce a jejich vliv na osobní i profesní život.

 4. Můj typ osobnosti a stres - stres jako projev inferiorní funkce dle MBTI®

  5.1.  Významné rysy 8 psychických funkcí (jak vypadají ve stavu psychické rovnováhy jako funkce dominantní)
  5.2.  Energizéry (co jednotlivé typy osobnosti motivuje a „nabíjí“)
  5.3.  Inferiorní funkce a její projevy u jednotlivých typů osobnosti ve stresu, spouštěče inferiorní funkce
  5.4.  Stresory (co jednotlivé typy osobnosti přivádí do stresu)
  5.5.  Reakce ve stresových situacích, chronický stres
  5.6.  Zdroje a řešení stresu - cesty k navrácení do rovnováhy u jednotlivých typů osobností.
 5. Závěrečná reflexe.

Co každý účastník získá?

 1. Popis projevů dimenzí osobnosti E/I, S/N, T/F, J/P v komunikaci a doporučení pro rozvoj komunikace.

 2. Metodický soubor cvičení pro rozvoj 8 psychických funkcí (celkem 16 stran), který je možné vědomě využívat s cílem postupně rozvíjet dovednosti spojené s méně preferovanými psychickými funkcemi.

 3. Metodický materiál „Můj typ osobnosti a stres“ (viz bod 5 v programu).

Poznámka:

Seminář je vhodný pro účastníky, kteří již mají s typologií MBTI® zkušenosti: absolvovali seminář Typologie MBTI®1 - sebepoznání a spolupráce v týmu (16 či 20 h) nebo semináře Typologie MBTI®1 - psychické funkce pro sebepoznání a spolupráci (8 h) či Typologie MBTI®1 - typy temperamentu a osobnosti pro sebepoznání a spolupráci (8 h). Seminář Typologie MBTI®3 - komunikační styly, stres a seberozvoj lze absolvovat jako výše uvedených 16 či 20 vyučovacích hodin výuky nebo jako dvě vzdělávací akce: Typologie MBTI®3 - komunikační styly pro spolupráci (8 hodin) a Typologie MBTI®3 - stres a seberozvoj pro spolupráci (8 h).

Pořadí: 3

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529