Aktuální kurzy

Typologie MBTI 2

3. 4. 2023 (9:00 - 16:30 h) a 4. 4. 2023 (8:30 - 16:00 h) - Praha, Kritické myšlení z.s.
Kritické myšlení, z. s., Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín, 186 00

Individualizace výchovy, výuky a učení žáků

Typologie MBTI 3

10. 5. 2023 (9:00 - 16:30 h) a 11. 5. 2023 (8:30 - 16:00 h)
Kritické myšlení, z. s., Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín, 186 00

Komunikační styly, stres a seberozvoj

Typologie MBTI 2

5. 6. 2023 (8:30 - 16 h) a 6. 6. 2023 (8:30 - 16 h) - prezenční kurz
ZŠ Za Nádražím, Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov

Individualizace výchovy, výuky a učení žáků

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529