Aktuální kurzy

Komplexní rozvoj lídršipu

září 2020 - leden 2021
ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Pro absolventy semináře Typologie MBTI 1

Délka kurzu: 64 hodin (4 bloky)

Více

Typologie MBTI 4

2. - 3. 2. 2021 (8:30 - 16 h oba dny) - webinář (ZOOM, PADLET)
Účastníci dopředu obdrží poštou materiály k semináři, aby byla zajištěna maximální interaktivita.

Audit silných stránek a rozvoj organizace

Formativní hodnocení v práci učitele 1

4.2.2021 (8:30 - 16 h) - WEBINÁŘ (ZOOM, PADLET)
Účastníci dopředu obdrží poštou materiály k semináři, aby byla zajištěna maximální interaktivita.

Cesta k efektivnímu učení žáků

Typologie MBTI 1

8.- 9.3.2021
Kritické myšlení, z. s., Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín, 186 00

Sebepoznání a spolupráce v týmu

Komplexní rozvoj lídršipu

březen 2021 - červen 2021
Kritické myšlení, z. s., Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín, 186 00

Délka kurzu: 64 hodin (4 bloky)

Více

Typologie MBTI 3

24.3. – 25.3.2021
Ostrava (místo bude upřesněno)

Komunikační styly, stres a seberozvoj

Typologie MBTI 2

31. 5. - 1. 6. 2021
Kritické myšlení, z. s., Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín, 186 00

Individualizace výchovy, výuky a učení žáků

Formativní hodnocení v práci učitele 2

8. 6. 2021
Kritické myšlení, z. s., Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín, 186 00

plánování na základě důkazů o učení

Vyladění srdce v tancích univerzálního míru s Walim & Arienne

2. - 5. 9. 2021
Penzion Mezilesí, Čížkrajice u Trhových Svinů

Wali a Ariënne van der Zwan.

Typologie MBTI 2

10.12. – 11.12.2021
České Budějovice

Individualizace výchovy, výuky a učení žáků

Typologie MBTI 3

17.12. – 18.12.2021
České Budějovice

Komunikační styly, stres a seberozvoj

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529