Aktuální kurzy

Typologie MBTI 1

17. - 18.8. 2020
KVIC, Na Hradbách 27, 702 00 Ostrava

Sebepoznání a spolupráce v týmu

Typologie MBTI 2

19.-20.8. 2020
KVIC, Na Hradbách 27, 702 00 Ostrava

Individualizace výchovy, výuky a učení žáků

Formativní hodnocení v práci učitele 1

3.9.2020
Kritické myšlení, z. s., Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín, 186 00

Cesta k efektivnímu učení žáků

Typologie MBTI 1

8.- 9.9. 2020
Kritické myšlení, z. s., Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín, 186 00

Sebepoznání a spolupráce v týmu

Komplexní rozvoj lídršipu

září 2020 - leden 2021
ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Pro absolventy semináře Typologie MBTI 1

Délka kurzu: 64 hodin (4 bloky)

Více

Vyladění srdce v tancích univerzálního míru s Walim & Arienne

22. - 25. 10. 2020
Penzion Mezilesí, Čížkrajice u Trhových Svinů

Wali a Ariënne van der Zwan.

Sebepoznání četbou, tancem a tvorbou

2.11. 2020
Kritické myšlení, z. s., Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín, 186 00

Trénink dovedností vědomého lídršipu

3.-4.11.2020
Kritické myšlení, z. s., Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín, 186 00

Pro absolventy kurzu Komplexní rozvoj lídršipu

Kolegiální podpora

5.11. 2020
Kritické myšlení, z. s., Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín, 186 00

Efektivní formy vzájemného učení pedagogů

Typologie MBTI 2

11.-12.11. 2020
Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982, 436 01 Horní Litvínov

Individualizace výchovy, výuky a učení žáků

Typologie MBTI 4

18.- 19.11. 2020
Hradec Králové

Audit silných stránek a rozvoj organizace

Typologie MBTI 2

24.- 25.11. 2020
Kritické myšlení, z. s., Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín, 186 00

Individualizace výchovy, výuky a učení žáků

Formativní hodnocení v práci učitele 2

26.11.2020
Kritické myšlení, z. s., Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín, 186 00

plánování na základě důkazů o učení

Typologie MBTI 3

7.- 8.12. 2020
Kritické myšlení, z. s., Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín, 186 00

Komunikační styly, stres a seberozvoj

Typologie MBTI 1

8. - 9. 1. 2021
(pátek 13-18 h, sobota 8:30-18 h) České Budějovice

Sebepoznání a spolupráce v týmu

Typologie MBTI 4

11.- 12.1. 2021
Kritické myšlení, z. s., Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín, 186 00

Audit silných stránek a rozvoj organizace

Typologie MBTI 1

8.- 9.3.2021
Kritické myšlení, z. s., Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín, 186 00

Sebepoznání a spolupráce v týmu

Komplexní rozvoj lídršipu

březen 2021 - červen 2021
Kritické myšlení, z. s., Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín, 186 00

Délka kurzu: 64 hodin (4 bloky)

Více

Typologie MBTI 2

30.4. – 1.5.2021
České Budějovice

Individualizace výchovy, výuky a učení žáků

Typologie MBTI 3

28.5. – 29.5.2021
České Budějovice

Komunikační styly, stres a seberozvoj

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529