Typologie
MBTI

Typologie MBTI 1 - 4
Sebepoznání, komunikace, spolupráce, rozvoj, prosperita, individualizace výchovy a učení

Určeno pro jednotlivce všech stupňů škol (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) i státní správy, z komerční i neziskové sféry, pro širokou veřejnost, organizace a firmy

Více

Formativní hodnocení

Formativní hodnocení v práci učitele 1 - cesta k efektivnímu učení žáků
Formativní hodnocení v práci učitele 2 - plánování na základě důkazu o učení

Určeno pro pedagogické a vedoucí pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ a VŠ a školských zařízení

Více

Komplexní rozvoj lídršipu

Určeno pro lídry - vedoucí pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ a SŠ a školských zařízení a manažery v komerčním, státním a neziskovém sektoru

Více
logo Viaspirita s.r.o.

Provázíme jednotlivce i organizace procesem změny...

"Naši budoucnost neurčuje žádný temný osud. Určijeme si ji sami. Každý den a každý okamžik jsme schopni tvořit a přetvářet vlastní život a samotnou kvalitu lidského života na této planetě. To je síla, kterou sami držíme v rukou. Trvalou radost nelze získat dosažením jakéhokoli cíle nebo úspěchu. Spočívá pouze v lidské mysli a v lidském srdci"

Tändzin Gjamccho - Jeho Svatost 14. dalajláma

Co říkají naši klienti

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529