Co nabízíme

Poslání a činnost společnosti Viaspirita s.r.o.

Posláním společnosti Viaspirita s.r.o. je provázet jednotlivce i organizace procesem změny ve vztahu k jejich misi a vizi a podporovat je na cestě k vědomému a radostnému životu. Vycházíme z dlouholetých zkušeností s budováním rozvojové kultury, dlouhodobé prosperity, štěstí a spokojenosti v rozmanitých typech organizací a zkušeností v oblasti vývoje, aplikace a realizace inovací ve školských přístupech ke vzdělávání dětí.

Komu poskytujeme odborné služby?

Odborné služby poskytujeme jednotlivcům a organizacím v oblasti školství, firemního a neziskového sektoru, státní správy; pedagogickým a vedoucím pedagogickým pracovníkům, manažerům a lídrům v rozmanitých typech organizací.

Jaké typy služeb a podpory nabízíme?

V oblasti lektorské, mentorské a konzultační pomáháme jednotlivcům v odhalování jejich jedinečných silných stránek a možností rozvoje, organizacím v navrhování optimálních způsobů, jak silné stránky jednotlivců synergicky využívat v systému celé organizace. Organizacím pomáháme s budováním rozvojové kultury tak, aby byl rozvoj kontinuální a udržitelný, s vytvářením dlouhodobé prosperity, rovnováhy a spokojenosti všech zainteresovaných.

V oblasti psychologické poskytujeme poradenství v oblasti individualizovaného přístupu k výchově, učení a výuce dětí s ohledem na jejich osobnostní předpoklady, potřeby, talenty a hodnoty. Opíráme se o zkušenosti ze zahraničí v oblasti pedagogické psychologie a typologie MBTI® . Poskytujeme poradenství rodinám, dětem a odborné veřejnosti.

V oblasti školství provázíme školy procesem autoevaluace na základě vyhodnocování dopadu
na učení žáků. Pomáháme pojmenovávat rozvojové potřeby žáků a učitelů. Podporujeme ve školách konstruktivistické přístupy učení a výuky, aktivní metody učení zaměřené na rozvoj kritického myšlení, individualizaci výuky, kooperativní učení, čtenářské dovednosti, formativní hodnocení. V rámci konzultační podpory nabízíme mnoho forem, které podporují učení pedagogů a zaváděn& iacute; změn přímo ve výuce - např. individuální konzultace, náslechy a rozbory v hodinách, moderování učících se skupin, společná příprava, realizace a reflexe hodin s učiteli, párová výuka.

Věnujeme se rovněž badatelské činnosti na poli typologie MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator), individualizace výchovy, učení a výuky dětí, formativního hodnocení a vědomého lídršipu.

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529