Typologie MBTI® 2 - individualizace výchovy, výuky a učení žáků

  16 či 20 hodin


Cíle semináře - účastníci:

 1. budou lépe rozumět přirozeným osobnostním preferencím jednotlivých typů dětí a z nich vyplývajícím výchovným i vzdělávacím potřebám a učebním stylům.

 2. naučí se, jak využívat rozmanité strategie a metody výchovy a výuky, které vedou k individualizovanému učení dětí prostřednictvím možnosti volby na základě potřeb vyplývajících z typu jejich osobnosti.

Program semináře:

 1. Mapování zkušeností a moje „osobnostní“ karta, evokace pojmů a poznatků z typologie MBTI® .

 2. Východiska pro diferenciaci výchovy a učení dle MBTI® (bod zlomu – práce s tvrzeními a diskuse o nich, porovnání s konceptem diferenciace dle MBTI® v souladu s doporučeními výzkumnou institucí CAPT).

 3. Projevy dimenzí osobnosti (E/I, S/N, T/F, J/P) a projevy 8 psychických funkcí v dětském věku (autentické příběhy využitelné při práci s dětmi, typické situace ve vztahu k jednotlivým dimenzím a jejich řešení, texty s popisem projevů dimenzí a 8 psychických funkcí u dětí a vhodné výchovné a výukové strategie. Mikrovidea ukazující projevy psychických funkcí v dětském věku).

 4. Dimenze osobnosti (E/I, S/N, T/F, J/P) – doporučení do výuky (poznatková stanoviště: jak zohlednit přirozenost dětí při učení, možnost volby jako klíčová strategie pro diferenciaci dle psychických funkcí a zaměření osobnosti).

 5. Temperamenty u dětí (SJ, SP, NF, NT) - skládankové učení: klíčové potřeby, preferované činnosti, způsob přijímání požadavků, motivační prostředky, způsob učení a komunikace s vrstevníky, sebepojetí). Mikrovidea.

Co každý účastník získá?

 • Sadu textů, které umožňují porozumět projevům vyvíjejícího se typu u dětí.
 • Metodický materiál obsahující popis strategií, které umožní diferencovat výuku dle MBTI®.
 • Pomůcky pro plánování výuky na základě popisu učebních stylů (preferované aktivity, motivující činnosti atd.).
 • Popisy typů temperamentu u dětí a doporučení výchovných a vzdělávacích strategií, které jsou vzhledem k temperamentovým specifikům nejefektivnější.

Poznámka:

Seminář je vhodný pro účastníky, kteří již mají s typologií MBTI® zkušenosti: absolvovali seminář Typologie MBTI®1 - sebepoznání a spolupráce v týmu (16 či 20 h) nebo semináře Typologie MBTI®1 - psychické funkce pro sebepoznání a spolupráci (8 h)
či Typologie MBTI®1 - typy temperamentu a osobnosti pro sebepoznání a spolupráci (8 h). Seminář Typologie MBTI®2 - individualizace výchovy, výuky a učení žáků lze absolvovat jako výše uvedených 16 či 20 vyučovacích hodin výuky nebo jako dvě vzdělávací akce: Typologie MBTI®2 - psychické funkce u dětí a doporučení pro výchovu a učení (8 h) a Typologie MBTI®2 - temperament, učební styly a doporučení pro výchovu a učení (8 h).

Pořadí: 2

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529