Konzultační a mentorské služby ve školství

A. pro vedení škol a školských zařízení:

  • Podpora při analýze rozvojových potřeb školy v oblasti pedagogického vedení, rozvojové pilíře školy – plán rozvoje školy, akční plány a způsoby realizace se zapojením pedagogů školy ve fázi plánování, realizace a vyhodnocování.
  • Provázání rozvoje školy s podporou pedagogů v jejich profesním růstu s ohledem na potřeby žáků – plány osobního pedagogického rozvoje, navazující hospitační činnost a rozvojové rozhovory vedení s pedagogy.
  • Strategie budování vědomé kultury školy podporující učení žáků a profesní růst pedagogů -klima školy, vzájemné vztahy, spolupráce a komunikace, sdílená vize, plánování a vyhodnocování (autoevaluace), budování vyvážených a angažovaných týmů, práce s neformálními lídry školy, vedení versus řízení.
  • Metodická a didaktická podpora témat podporujících učení žáků – konstruktivistický přístup ve výuce, nástroje individualizace, vzdělávací cíle, rozvoj čtenářské gramotnosti, hodnocení podporující učení (formativní hodnocení).
  • Zprostředkování možností kolegiální podpory a sdílení zkušeností ze škol (lídři škol, 1. stupeň a 2. stupeň jednotlivých oborů dle zájmu), které podporují učení žáků a pedagogů s dopady na zlepšování kvality výuky.

B. pro učitele – formy pro individuální a skupinovou podporu - konzultant:

  • Pomáhá s plánováním vyučovací hodiny tak, aby byl každý žák co nejvíce zapojen do učení (cíle učení a vyučování vycházející ze vzdělávacích potřeb dětí, metody, možnosti volby pro žáky ...).
  • Nabízí učitelům podporu v oblastech: metody a nástroje rozvoje čtenářských dovedností, čtenářské cíle, učitelské řemeslo, didaktická stavba hodin, obsah a formy, které podporují učení každého žáka (vzdělávací cíle, aktivity k dosažení cíle, důkazy o učení, hodnocení učení), konstruktivistický přístup ve výuce, formativní a sumativní hodnocení, individualizace učení podle potřeb a dovedností žáků.
  • Pomáhá spolupracovat asistentům pedagoga a jejich uvádějícím učitelům.
  • Podporuje ve škole různé formy kolegiální podpory a kolegiálního učení s cílem podporovat udržitelnost rozvoje.

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529