Trénink dovedností vědomého lídršipu

  16 hodin


Cíle semináře - účastníci:

  1. reflektují své dovednosti vědomého chování a reakcí (autentická komunikace, konstruktivní vyjednávání, bezvadná spolupráce, emoční mistrovství) a jejich dopady na budování kultury spolupráce a zodpovědnosti v organizaci.
  2. posilují dovednosti produktivního vyjadřování, kladení otázek, reakcí na námitky, komunikování dohod prostřednictvím modelových situací, videí, audio rozhovorů.

  3. prohlubují dovednosti řešení konfliktních situací technikami vyjednávání, operačního konsenzu vedení obtížných rozhovorů prostřednictvím modelových situací, videí a audio rozhovorů.

  4. upevňují dovednosti, jak formulovat oprávněné požadavky a závazky, jak formulovat produktivní stížnosti a produktivní omluvy.

  5. posilují dovednost efektivního vedení rozvojových rozhovorů. Sdílejí zkušeností, příklady dobré praxe při vedení rozvojových rozhovorů.

  6. prozkoumají techniky směřujících k emočnímu mistrovství (sebe-uvědomění, sebe-přijetí, sebe- ovládání, sebe-zkoumání, sebe.vyjádření) a techniky zvládnutí emocí u jiných lidí (rozpoznání, přijetí, zklidnění, kladení otázek a naslouchání).

  7. reflektují a plánují vlastní rozvojové příležitosti v oblasti dovedností vědomého chování a reakcí a doklady jejich splnění.

Vědomý lídršip

je soubor principů, které umožňují organizacím vyrůst k vyšší kvalitě a k vědomé organizační kultuře skrze jejich lídry. Kultura organizace vytváří „životní prostředí“ každé organizace a rozhoduje tak o její efektivitě, tvořivosti, flexibilitě a důvěryhodnosti. Koncept „vědomého lídršipu“ čerpá z existenciální psychologie, logoterapie, západní ontologické filosofie i filosofie východní. Vědomý lídršip má prokazatelně významný vliv na udržitelný rozvoj organizací, spokojenost a šťastný život všech, kteří v nich pracují nebo se v nich učí.

Pořadí: 1

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529