Kolegiální podpora lídrů: strategické plánování rozvoje organizace

  8 hodin


Cíle semináře - účastníci:

  1. prozkoumají a reflektují své zkušenosti v oblasti plánování a vyhodnocování rozvoje organizace. Promyslí, jak se jim daří vést lidi v týmu k atraktivní a nadčasové vizi, která má pozitivní dopady na učení každého jednotlivce.

  2. vyhodnotí přínosy a potíže, které s procesy plánování a vyhodnocováním ve své organizaci pozorují.

  3. sdílejí zkušenosti s plánováním a vyhodnocováním procesů týkajících se rozvoje své organizace v oblasti svého poslání/mise, vize a strategického plánování (s dopadem na zlepšování kvality učení žáků - v oblasti školství). Reflektují, jak angažovanost a zaujetí lidí v týmu pomáhají těmto procesům.

  4. reflektují, jak kolegiální podpora pomáhá jejich seberozvoji a jaké jsou její dopady do přímé praxe lídra ve vlastní organizaci.

Kolegiální podporu mezi lídry

(vedoucími pracovníky škol, pedagogy) obecně chápeme jako všemi zúčastněnými vítanou příležitost pro vzájemné a společné učení. Díky tomu se posiluje ochota lídra vstupovat do rizika, jež sebou nese zkoušení nových cílů a postupů při vedení procesů a lidí v týmu na svém pracovišti s cílem rozvíjet kvalitu vzdělávání prostřednictvím kontinuálního pedagogického rozvoje pedagogů, který má dopady
na učení žáků. Kolegiální podpora ve školním vzdělávání se zaměřuje na podporu takových změn praxe lídra, která má vést ke kontinuální reflexi procesů řízení školy v oblasti lídršipu s dopadem na kvalitu výuky s ohledem na potřeby jednotlivých žáků. Kolegiální podpora zahrnuje co nejvíce symetrický vztah mezi těmi, kteří si ji poskytují. Jde zejména o učení vzájemné, nikoli o jednosměrné předávání expertízy či zkušenosti.

Pořadí: 1

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529