Sebepoznání četbou, tancem a tvorbou

  10 hodin


Cíle semináře - účastníci:

 1. prožijí různé cesty vedoucí k sebepoznání, uskutečňování vlastního tvořivého potenciálu a zacházení se stresem.

 2. tvořivými procesy, prací s energií tanců univerzálního míru, meditací různých dávných tradic, intuitivním výtvarným vyjádřením a četbou textů posílí své sebeuvědomění a rozvinou přirozenou schopnost obnovovat svou životní sílu.

 3. na základě vlastní zkušenosti vyhodnotí, které z nabízených cest a nástrojů přispívají k jejich vnitřní rovnováze. Seminář může napomoci k nalezení nového směru v rámci profesní cesty a slouží i k prevenci syndromu vyhoření.

 4. některé aktivity, které v semináři prožijí, lze využít při práci s dětmi. Účastníci budou mít příležitost podílet se na volbě jednotlivých způsobů práce v semináři podle toho, co vyhodnotí jako přínosné

Program semináře:

 1. Sdílení: Moje aktuální životní situace

 2. Četba textů s etickým potenciálem (výběr knihy či textu, sdílení ve skupině, reflexe – můj životní kontext).

 3. Kruhové tance univerzálního míru nebo-li tance dávných tradic jako cesta porozumění jiným kulturám, rozvoje tvůrčího potenciálu a harmonizace těla a psychiky (tance židovské, havajské, indiánské, súfijské, hinduisictické, budhistické apod., využitelné rovněž při práci s dětmi bez omezení věku). Tančit může kdokoliv, bez jakékoliv předchozí přípravy.

 4. Akční akvarel a jeho dotváření jako nástroj posilování vnitřní rovnováhy (práce s jednoduchou technikou akvarelu využitelnou při práci s dětmi).

 5. Sklízení darů předků - chůze předků: přijímání darů předchozích generací.

 6. Záměr pro každodenní život, vzkaz - barevné obrázky.

 7. Závěrečná reflexe a sdílení.

Pořadí: 1

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529