Formativní hodnocení v práci učitele 1 - cesta k efektivnímu učení žáků

  8 či 10 hodin


„Hodnocení funguje formativně, jsou-li zjišťovány, interpretovány a využívány důkazy
o výsledcích nebo úrovni dosaženého výkonu žáků k tomu, aby se žáci mohli rozhodovat o tom, jaké jsou další kroky jejich učení a učitelé o tom, jaké jsou další výukové postupy.“

Wiliam, Dylan: Embedded Formative Assessment. Solution Trees, USA, Indiana 2011, s. 43)

Co je formativní hodnocení?

Ve formativní funkci lze využít informace o žákově výkonu (důkazy o jeho učení) získané jakýmkoli způsobem: z pozorování žáka při učení a naslouchání diskusím se spolužáky (autentické hodnocení); z analýzy žákova produktu vzniklého při učení (autentické hodnocení); z testu; ze žákova sebehodnocení; z žákovy reflexe procesu učení .... Učitel se může na základě získaných informací rozhodnout pro nejrůznější postupy, které zahrnují rychlý zásah přímo v hodině, plán na další hodinu, plán na změnu kurikula apod.

Cíle semináře - účastníci:

  1. porozumí, jak hodnocení ve formativní funkci může pomoci, aby se žáci individualizovaně učili, tzn. vzhledem ke své zóně nejbližšího vývoje a jí odpovídajícím cílům učení.

  2. vyhodnotí užitečnost pojetí formativního hodnocení podle D.Wiliama, jednotlivých strategií FH (1. vyjasnit cíle učení a kritéria úspěchu tak, aby jim žáci rozuměli, 2. připravit a ve třídě pak efektivně řídit diskuse a další aktivity tak, aby při nich vznikaly důkazy o učení, 3. poskytovat zpětnou vazbu, která podporuje učení a umožňuje žákům posouvat se vpřed, 4. aktivizovat žáky, aby se vzájemně stali zdrojem svého učení, 5. aktivizovat žáky, aby se stali „vlastníky“ svého učení - owners of learning) a konkrétních technik v kontextu vlastní pedagogické praxe.

  3. budou reflektovat reakce učitelů a žáků při zavádění formativního hodnocení v jedné konkrétní škole.

Pořadí: 4

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529