Lídr: poskytování zpětné vazby a vedení rozvojových rozhovorů


Cíle semináře - účastníci:

  1. sdílejí své zkušenosti s vedením (hospitačních či rozvojových) rozhovorů v organizacích a popisují příležitosti pro vlastní rozvoj dovedností (sdílení silných stránek, radostí a úspěchů a také výzev a rozvojových příležitostí, doklady vlastních pokroků).

  2. porozumí principům popisné zpětné vazby, osvojí si komunikační strategie pro poskytování zpětné vazby a aplikují je do rozhovorů v modelových situacích při rozhovorech s kolegy.

  3. reflektují a promyslí jednotlivé fáze vedení obtížných rozhovorů (hospitačních nebo rozvojových) a připraví si postupy, které povedou k pozitivnímu výsledku rozhovoru pro všechny zúčastněné na principu symetrické komunikace a popisné zpětné vazby.

  4. sdílejí své zkušenosti s vedením rozhovorů s oporou o doklady (pedagogovy) práce. Posilují
    se prostřednictvím tréninkových příležitostí v modelových situacích navzájem v dovednosti poskytovat zpětnou vazbu.

  5. reflektují vlastní dovednosti v oblasti vedení rozvojových rozhovorů a dovednosti poskytovat zpětnou vazbu. Plánují vlastní rozvojové příležitosti a doklady jejich splnění.

Pořadí: 1

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529