Kolegiální podpora lídrů: vedení rozvojových rozhovorů s pedagogy

  8 hodin


Cíle semináře - účastníci:

  1. sdílejí své zkušenosti s vedením rozvojových rozhovorů s lidmi v organizacích (sdílení silných stránek, radostí a úspěchů a také výzev a rozvojových příležitostí, doklady vlastních pokroků ve vztahu k vedení rozvojových rozhovorů).

  2. reflektují své zkušenosti s autentickou komunikací při vedení rozhovorů (vliv empatie, symetrické vyjádření pocitů, postojů i stavu, klima respektu, kladení otázek, rozvojová zpětná vazba, produktivní vyjadřování).

  3. reflektují jednotlivé fáze vedení obtížných rozhovorů a promýšlejí, které dovednosti potřebují jako lídři v této oblasti posílit.

  4. reflektují způsoby, prostřednictvím kterých komunikují oprávněné požadavky lidem a týmům. Sdílejí osvědčené strategie pro vedení rozvojových rozhovorů s jednotlivci.

  5. sdílejí své zkušenosti s vedením rozhovorů s oporou o doklady práce. Posilují se prostřednictvím tréninkových příležitostí v modelových situacích navzájem v dovednosti poskytovat zpětnou vazbu.

  6. reflektují vlastní dovednosti v oblasti vedení rozvojových rozhovorů a dovednosti poskytovat zpětnou vazbu. Plánují vlastní rozvojové příležitosti a doklady jejich splnění.

Kolegiální podporu mezi lídry

(vedoucími pracovníky škol, pedagogy) obecně chápeme jako všemi zúčastněnými vítanou příležitost pro vzájemné a společné učení. Díky tomu se posiluje ochota lídra vstupovat do rizika, jež sebou nese zkoušení nových cílů a postupů při vedení procesů a lidí v týmu na svém pracovišti s cílem rozvíjet kvalitu vzdělávání prostřednictvím kontinuálního pedagogického rozvoje pedagogů, který má dopady
na učení žáků. Kolegiální podpora ve školním vzdělávání se zaměřuje na podporu takových změn praxe lídra, která má vést ke kontinuální reflexi procesů řízení školy v oblasti lídršipu s dopadem na kvalitu výuky s ohledem na potřeby jednotlivých žáků. Kolegiální podpora zahrnuje co nejvíce symetrický vztah mezi těmi, kteří si ji poskytují. Jde zejména o učení vzájemné, nikoli o jednosměrné předávání expertízy či zkušenosti.

Pořadí: 1

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529