Rozkvétání ženy - sebepoznání, tanec, meditace, osobnostní a duchovní rozvoj

  24 hodin (nemá akreditaci MŠMT)


Určeno pro ženy

Co prožijeme:

 • Rozmanité cesty, které vedou k hlubšímu sebepoznání a uskutečňování vlastního tvůrčího potenciálu, k odhalení vnitřních darů, které nám v každodenním provozním modu života zůstávají skryté.

 • Rozmanité tvůrčí procesy - v tancích univerzálního míru, v intuitivním výtvarném vyjádření
  a v intuitivním tanci, skrze rozmanité typy meditace a cvičení. Tyto tvůrčí procesy nám pomohou najít přirozené zdroje k obnovování naší životní síly.

 • Stavy vědomé existence plnou aktivací našich pěti smyslů. Poznáme léčivé účinky vědomého dechu, chůze, jezení, smíchu a komunikace v přítomnosti, cvičení DO-IN.

 • Procházku lukami a lesy (Novohradských hor), poznáme léčivé účinky zdejších bylin, kterým porozumíme hlavou (informace) i srdcem (intuice). Uvědomíme si, které byliny regenerují zatížené orgány podle ročního období, které emoce jsou v daném období aktuální a jaká strava je přínosná.

Co pod drobnohledem:

 • Kruhové tance univerzálního míru nebo-li tance dávných tradic jako cesta porozumění jiným kulturám, rozvoje tvůrčího potenciálu a harmonizace těla a psychiky (tance židovské, maorské, havajské, budhistické, hinduistické, křesťanské, súfijské, severoamer. Indiánů apod., využitelné rovněž při práci s dětmi bez omezení věku). Tančit může kdokoliv, bez jakékoliv předchozí přípravy.

 • Meditace Sklízení darů předků – cesta různými úrovněmi vědomí, přijímání darů předchozích generací. (Joanna Macy).

 • Akční akvarel a jeho dotváření jako nástroj uvolnění psychického napětí a posilování vnitřní rovnováhy (práce s jednoduchou technikou akvarelu využitelnou při práci s dětmi).

 • Cvičení ve skupině Jsem požehnaná(ý), cvičení Kdo jsi? – metody hlubinného dotazování
  k odhalování vrstev individuálního vědomí.

 • Ranní meditace – zpěv manter a meditace chůzí, cvičení, které v nás otevřou prostor pro nový den.

 • Meditace milující laskavosti (Dalajlama). Meditace vycházejícího Slunce. Meditace univerzálního míru. Meditace života a smrti.

 • Intuitivní tanec – různé ženské archetypy v šamanské hudbě a tancích – intuitivní vyjádření s aktivací vnitřního zraku.

 • Četba duchovních textů a textů s etickým potenciálem (výběr knihy či textu, sdílení ve skupině, reflexe – můj životní kontext),

 • Cvičení DO-IN, které harmonizuje tělo i ducha. Cvičení je součástí prastarého asijského umění Shi-Sen-Do, umění dlouhého a zdravého života. Vychází z taoistického umění péče o zdraví. Jeho základem je znalost proudění životní energie čchi lidským tělem, která má proudit plynule a vyváženě, v určených drahách – meridiánech. Cvičit může každý, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

 • Bylinková procházka v lokalitě s rituálem nebo procházka na silná energetická místa lokality spojená s rituálem (dle ročního období). Nasbírané bylinky nás mohou inspirovat k tvoření dobrot nebo přírodní kosmetiky

Pořadí: 1

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529