Lídr jako tvůrce budoucnosti organizace

  16 hodin


Cíle semináře - účastníci:

  1. promyslí vizi vlastní organizace jako podmínky rozvoje, profesního učení (pedagogů a učení každého žáka).

  2. vyzkouší si postupy, jak formulovat vizi tak, aby: 1. byla vize sdílená všemi pracovníky, 2. aby byla jako úběžník v praxi dosažitelná, 3. aby mířila na učení každého žáka (ve školství).

  3. promyslí vhodné strategie zapojení lidí pro sdílenou vizi, pro vyhodnocování a plánování rozvojové strategie.

  4. vyhodnotí, jak při plánování budoucnosti s kolegy v organizaci může pomoci strategie pro rozvoj organizace konkretizovaná do podoby akčního plánu.

  5. promyslí, jak konkrétně v podmínkách vlastní

Pořadí: 9

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529