Genetická metoda čtení

  8 hodin


Genetická metoda je jednou z metod počátečního čtení. Je to metoda „hláskovací“. Děti se neučí číst po slabikách jako je to v případě analyticko - syntetické metody, ale nejprve se naučí velká a pak malá písmena tiskací abecedy. Jednotlivá slova děti hláskují a hned zase spojují v celek. Tato metoda umožňuje rychlé čtení s porozuměním a brzký rozvoj čtenářství ve vazbě na vlastní četbu knížek pro začínající čtenáře.

Genetická metoda čtení:

Výzkumy dokazují, že dítě, které opakovaně zažívá čtenářský úspěch - přečte knihu odpovídající náročnosti, která ho baví a může své zážitky z četby sdílet s ostatními, si buduje kladný vztah ke knihám, ke čtení i a následnému budoucímu celoživotnímu učení. Cílem výuky českého jazyka v 1. ročníku tedy není jen zvládnutí techniky čtení a psaní, ale čtení s porozuměním, rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj vlastních pisatelských tvořivých pokusů a budování vztahu ke čtení a čtenářského společenství školní třídy.

Cíle semináře - účastníci:

  1. promyslí vzdělávací cíle českého jazyka v 1. ročníku ve vazbě na výstupy RVP a vyvodí komplexní vzdělávací cíle a výsledky učení v oblasti čtení a psaní s porozuměním.

  2. porovnají postupy analyticko - syntetické metody čtení a genetické metody počátečního čtení ve vazbě na vzdělávací cíle a výsledky učení žáků 1. ročníku.

  3. naučí se metodické a didaktické postupy genetické metody čtení.

  4. seznámí se s pomůckami a dostupnými sadami materiálů pro výuku genetické metody čtení pro realizaci kvalifikovaného výběru těchto materiálů.

  5. na základě videoukázek se pokusí o diagnostiku čtenářské úrovně techniky čtení žáka a navrhnou postup individualizace a podpory v jeho dalším čtenářském rozvoji.

  6. promyslí vliv výuky genetickou metodou čtení na brzký rozvoj čtenářství u začínajících čtenářů. Analyzují vhodné knihy pro rozečtení začínajících čtenářů a navrhnou postup a aktivity pro začínající čtenáře a zavádění dílen čtení.

  7. sdílejí vhodné strategie spolupráce s rodiči při výuce počátečního čtení a budování vztahu ke čtení a knihám.

Pořadí: 8

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529