Kolegiální podpora lídrů: zaujetí a angažovanost lidí v týmu

  8 hodin


Cíle semináře - účastníci:

  1. reflektují, jak kolegiální podpora pomáhá jejich seberozvoji a jaké jsou její dopady do přímé praxe lídra ve vlastní organizaci.
  2. prozkoumají a reflektují své zkušenosti v oblasti zaujetí a angažovanosti lidí v týmu ve vazbě na rozvojové příležitosti organizace, jejich vlastní profesní rozvoj a zlepšování kvality práce.
  3. reflektují problematické aspekty v oblasti zaujetí a angažovanosti lidí v týmu a formulují zakázky pro společné řešení v rámci kolegiální spolupráce.
  4. sdílejí nápady, náměty a příklady dobré praxe v oblasti forem kolegiální podpory podle charakteru svých zakázek (případové studie, Bállintovská skupina).
  5. plánují postupy řešení konkrétních situací v organizaci s využitím námětů kolegiální podpory s důrazem na vlastní autonomii a rozhodování ve vazbě na podmínky vlastní organizace a vlastní preferovaný způsob vedení.


Kolegiální podporu mezi lídry

(vedoucími pracovníky škol, pedagogy) obecně chápeme jako všemi zúčastněnými vítanou příležitost pro vzájemné a společné učení. Díky tomu se posiluje ochota lídra vstupovat do rizika, jež sebou nese zkoušení nových cílů a postupů při vedení procesů a lidí v týmu na svém pracovišti s cílem rozvíjet kvalitu vzdělávání prostřednictvím kontinuálního pedagogického rozvoje pedagogů, který má dopady
na učení žáků. Kolegiální podpora ve školním vzdělávání se zaměřuje na podporu takových změn praxe lídra, která má vést ke kontinuální reflexi procesů řízení školy v oblasti lídršipu s dopadem na kvalitu výuky s ohledem na potřeby jednotlivých žáků. Kolegiální podpora zahrnuje co nejvíce symetrický vztah mezi těmi, kteří si ji poskytují. Jde zejména o učení vzájemné, nikoli o jednosměrné předávání expertízy či zkušenosti.

Pořadí: 1

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529