Kolegiální podpora lídrů: podpora „zkušeností plynutí“ jako podmínek vnitřní motivace lidí

  8 hodin


Cíle semináře - účastníci:

  1. vyhodnocují, jak učení, přemýšlení či práce ve stavu flow ovlivňují motivaci, spokojenost, výkonnost a tvořivost.

  2. reflektují, čím v roli lídrů přispívají k posilování vnitřní motivace v učícím se společenství lidí v týmu, k rozvíjení jejich myšlení a v dlouhodobém důsledku i k pocitu vnitřní radosti, štěstí a pozitivního sebepojetí.

  3. na příkladu vlastních zkušeností, konkrétních kazuistik a příkladů dobré praxe vyhodnocují příležitosti, prostřednictvím kterých posilují vnitřní motivaci vlastní, lidí v týmu a všech zúčastněných v učícím se společenství.

  4. navrhují, jak v roli lídrů podporovat procesy, které u učících se bytostí vedou ke stavům flow.

Kolegiální podporu mezi lídry

(vedoucími pracovníky škol, pedagogy) obecně chápeme jako všemi zúčastněnými vítanou příležitost pro vzájemné a společné učení. Díky tomu se posiluje ochota lídra vstupovat do rizika, jež sebou nese zkoušení nových cílů a postupů při vedení procesů a lidí v týmu na svém pracovišti s cílem rozvíjet kvalitu vzdělávání prostřednictvím kontinuálního pedagogického rozvoje pedagogů, který má dopady
na učení žáků. Kolegiální podpora ve školním vzdělávání se zaměřuje na podporu takových změn praxe lídra, která má vést ke kontinuální reflexi procesů řízení školy v oblasti lídršipu s dopadem na kvalitu výuky s ohledem na potřeby jednotlivých žáků. Kolegiální podpora zahrnuje co nejvíce symetrický vztah mezi těmi, kteří si ji poskytují. Jde zejména o učení vzájemné, nikoli o jednosměrné předávání expertízy či zkušenosti.

Pořadí: 1

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529