Kolegiální podpora lídrů: spolupráce a kultura zodpovědnosti v organizacích

  8 hodin


Cíle semináře - účastníci:

  1. reflektují své zkušenosti s vědomým lídršipem v organizacích (sdílení našich silných stránek
    a našich výzev, sdílení zkušeností v oblasti plánování a vyhodnocování, v oblasti zaujetí – práce s lidmi a týmy ve vztahu k preferencím jejich temperamentu a zapojení do aktivit, činností, rozvojových příležitostí ve škole).

  2. reflektují své vědomé postoje lídra a lidí v týmu a jejich dopady do budování kultury spolupráce a zodpovědnosti (bezpodmínečná odpovědnost, bytostná integrita, ontologická pokora). Sdílejí zkušenosti, příklady dobré praxe a rozvojové příležitosti pro lídry a organizace sdílením konkrétních kazuistik a příběhů ze škol.

  3. reflektují své vědomé chování a reakce, které pomáhají budovat kulturu spolupráce a zodpovědnosti ve vlastní organizaci (autentická komunikace, konstruktivní vyjednávání, bezvadná spolupráce, emoční mistrovství) Sdílejí zkušenosti, příklady dobré praxe a rozvojové příležitosti pro lídry a organizace sdílením konkrétních kazuistik.

  4. posilují procesy vzájemného učení prostřednictvím sdílení a poskytování zpětné vazby. Využívají postupy Peer Review k návrhům jednotlivých vedoucích pracovníků na implementaci plánovaných změn do života vlastní organizace.

 

Kolegiální podporu mezi lídry

(vedoucími pracovníky škol, pedagogy) obecně chápeme jako všemi zúčastněnými vítanou příležitost pro vzájemné a společné učení. Díky tomu se posiluje ochota lídra vstupovat do rizika, jež sebou nese zkoušení nových cílů a postupů při vedení procesů a lidí v týmu na svém pracovišti s cílem rozvíjet kvalitu vzdělávání prostřednictvím kontinuálního pedagogického rozvoje pedagogů, který má dopady
na učení žáků. Kolegiální podpora ve školním vzdělávání se zaměřuje na podporu takových změn praxe lídra, která má vést ke kontinuální reflexi procesů řízení školy v oblasti lídršipu s dopadem na kvalitu výuky s ohledem na potřeby jednotlivých žáků. Kolegiální podpora zahrnuje co nejvíce symetrický vztah mezi těmi, kteří si ji poskytují. Jde zejména o učení vzájemné, nikoli o jednosměrné předávání expertízy či zkušenosti.

Pořadí: 1

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529