Kolegiální podpora: efektivní formy vzájemného učení pedagogů

  8 hodin (i pro učitele MŠ)


Kolegiální podporu mezi pedagogy obecně chápeme jako příležitost pro vzájemné a společné učení. Díky tomu se posiluje ochota jednotlivců vstupovat do rizika, jež sebou nese zkoušení nových cílů a postupů při výuce, která má dopady na učení žáků.

Kolegiální podpora

zahrnuje co nejvíce symetrický vztah mezi těmi, kteří si ji poskytují. Jde o učení vzájemné, nikoli
o jednosměrné předávání expertízy či zkušenosti. Pokud se podaří, že kolegové bez ohledu na míru zkušenosti řeší nějaký problém společně a do jeho řešení každý vnáší svůj pohled, své nápady, pak nastává skutečně užitečná situace společného učení, situace autentické kolegiální podpory. Nezbytně zahrnuje také reflexi toho, co proběhlo v praxi, a vyvození závěrů pro další postup. Svou roli při kolegiální podpoře sehrává odborník, který může vnášet nové pohledy a příležitosti pro zkoumání, ale posiluje autonomní řešení a rozhodování zúčastněných. Máme-li se z vlastní praxe naučit něčemu, co bude přenosné i do dalších situací, a tedy budovat si profesní vědění, je třeba pamatovat na pravidelnou a do hloubky jdoucí reflexi proběhlé zkušenosti. Reflexe je užitečná tehdy, vede-li k formulování poučení pro příště, k zobecnění zkušenosti a k propojení s teorií.

Cíle semináře - účastníci:

  1. zmapují vlastní zkušenosti s interní kolegiální podporou a vzájemným učením pedagogů.

  2. prozkoumají účel, zásady, podmínky a různé formy kolegiální podpory pro zkoušení nových cílů a postupů při výuce dětí nebo při pedagogickém vedení dospělých.

  3. posoudí, jak mohou rozmanité formy kolegiální podpory sloužit učení žáků a zkvalitňování učitelských postupů.

  4. prozkoumají badatelský cyklus profesního učení a propojí ho s kolegiální podporou formou komunit vzájemného učení.

  5. prostřednictvím modelového příkladu se zaváděním komunit vzájemného učení budou reflektovat své profesní vzdělávací potřeby.

Kolegiální podporu mezi lídry

(vedoucími pracovníky škol, pedagogy) obecně chápeme jako všemi zúčastněnými vítanou příležitost pro vzájemné a společné učení. Díky tomu se posiluje ochota lídra vstupovat do rizika, jež sebou nese zkoušení nových cílů a postupů při vedení procesů a lidí v týmu na svém pracovišti s cílem rozvíjet kvalitu vzdělávání prostřednictvím kontinuálního pedagogického rozvoje pedagogů, který má dopady
na učení žáků. Kolegiální podpora ve školním vzdělávání se zaměřuje na podporu takových změn praxe lídra, která má vést ke kontinuální reflexi procesů řízení školy v oblasti lídršipu s dopadem na kvalitu výuky s ohledem na potřeby jednotlivých žáků. Kolegiální podpora zahrnuje co nejvíce symetrický vztah mezi těmi, kteří si ji poskytují. Jde zejména o učení vzájemné, nikoli o jednosměrné předávání expertízy či zkušenosti.

Pořadí: 7

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529