Formativní hodnocení v práci učitele 2 - plánování na základě důkazů o učení

  8 či 10 hodin


Cíle semináře - účastníci:

  1. promyslí, jakými postupy může učitel zkoumat dopad své výuky na učení žáků a jak z toho vyvozovat, čemu se potřebuje on sám naučit, aby dokázal žákům poskytovat ještě lepší podporu na cestě k cílům jejich učení.

  2. na příkladech odučených lekcí, ve videosekvencích a autentických materiálech z hodin budou zkoumat:

  • jak cíle učení žáků, naplánované důkazy o jejich učení a zvolené texty souvisejí s činnostmi žáků, které pro ně učitel připravuje, aby se mohli přibližovat k cílům svého učení (plánování pozpátku).
  • co všechno sledovaní učitelé dělají při plánování a v průběhu výuky (zadání, rozmanité texty, pracovní listy, intervence učitele v průběhu lekce - scaffolding), aby se žáci mohli co nejefektivněji přibližovat k cílům svého učení.
  • jak sledovaní učitelé pracují s důkazy o učení žáků jako informacemi pro další plánování výuky.

3. naučí se, jak formulovat a používat kritéria úspěchu a sady kritérií, aby žákům pomáhaly dosahovat cílů jejich učení:

  • promyslí, k čemu žákům slouží kritéria úspěchu, jaký mají vztah k cílům učení, jak je využívat, jak do jejich vytváření zapojovat žáky atd.

Poznámka:

Seminář je vhodný pro účastníky, kteří absolvovali seminář Formativní hodnocení v práci učitele 1 - cesta k efektivnímu učení žáků (8 či 10 vyučovacích hodin).

Pořadí: 6

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529