Mgr. Leona Mechúrová

lektorka, konzultantka a pedagožka

+420 724 278 688 |


pro oblast čtenářské gramotnosti, pedagogická konzultantka a členka týmu pro formativní hodnocení v projektu Pomáháme školám k úspěchu - The Kellner Family Foundation.

Certifikovaná učitelka programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking), lektorka seminářů zaměřených na rozvoj čtenářských dovedností, hodnocení a individualizace výuky.

Provází vedení a pedagogy škol změnami a budováním kultury ve škole, která podporuje zvyšování kvality výuky podporující učení každého žáka.

Ve své práci naplňuje vizi dobré školy: Škola nabízí rozvojové příležitosti pro každé dítě. Vedení škol rozumí vzdělávacím potřebám učitelů, aby dokázali být učiteli všech svých žáků. Učitelé rozumí potřebám svých žáků a dokáží na ně reagovat. Výuka a učení (se) baví všechny zúčastněné.

Děkujeme za podporu týmu našich spolupracovníků, kteří nám pomáhají naši misi a vizi realizovat

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529