Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti, psycholožka, lektorka a konzultantka

+420 723 459 810 |


v oblasti školství a firem, konzultantka a členka odborného vedení (do r. 2018), členka týmu pro vývoj Čtenářského kontinua a týmu pro formativní hodnocení v projektu Pomáháme školám k úspěchu - The Kellner Family Foundation.

Věnuje se aplikaci teorie typů C. G. Junga a typologie MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) ve vzdělávání a rozvoji lidí a organizací. Osvědčení „Certified Practitioner of the MBTI Step 1 a 2“ a MMTIC (CAPT, USA 2010).

Mezinárodní certifikát Lektor a Certifikátor programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking, 2002).

Spoluautorka knihy Typologie osobnosti – využití ve výchově a vzdělávání (Portál 2010) a knihy Školní hodnocení žáků a studentů (Portál 2007).

Kvalifikovaná učitelka Tanců univerzálního míru (Dances of Universal Peace).

Ve své práci naplňuje svou osobní misi: Provázím lidské bytosti na cestě k vědomému, radostnému a tvůrčímu životu a podporuji je v objevování a uskutečňování jejich jedinečného potenciálu, díky kterému mohou zlepšovat život na Zemi.

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529