Reference

Projektová manažerka v neziskové organizaci

Účastník/ce semináře Typologie MBTI® 3 - komunikační styly, stres a seberozvoj

„V semináři pro mě bylo nejpřínosnější to, že jsem si hluboce uvědomila, jak se moje „typologie“ promítá
do komunikace s druhými, jak reaguji ve stresových situacích a co mi pomáhá stresu předcházet nebo se z něj rychle dostat.

Velmi účinné bylo, když jsem mohla trénovat nepreferované psychické funkce v různých činnostech a cvičeních a sdílet uvědomění s ostatními ve skupině. Také pro mě bylo velmi přínosné pracovat ve skupinách, které se měnily v čase, prostoru a obsazení; slyšet, jak to mají ostatní - od nich samotných; sdílet; prakticky zkoušet na sobě i to, co mi jde, i to, co mi vůbec nejde; přemýšlet o spoustě konkrétních příkladů z praxe. 
Děkuji za všechny precizně zpracované materiály, ke kterým se mohu vracet. Oceňuji úžasný, energický, nabíjející a pozitivní přístup lektorky a naprostou lektorskou profesionalitu. Seminář byl perfektně a efektivně zorganizován. Udělali jsme hodně práce za naprosté pohody - bylo mi tady moc hezky, vyhovovala mi struktura, čas, cítila jsem se bezpečně. Dozvěděla jsem se mnoho informací o sobě i o druhých a vnímám, že je mohu využít ve své každodennosti. Obdivuji rozhled a záběr všech vědomostí a zkušeností lektorky. Velké díky a klobouk dolů k lektorským dovednostem, napojení a vlídnosti a schopnosti citlivě lidi udržet v procesu po celou dobu školení - Váš přístup je osobní a přitom profesionální. Tento seminář (spolu s MBTI 1 a 2) byl jednoznačně nejpřínosnější pro můj osobní i pracovní život. Moc za to děkuji!“

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529